Študijné materiály na predmet

Lineárna a celočíselná optimalizácia

Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

Študijné materiály sú rozdelené podľa jednotlivých týždňov. Ku každému týždňu tu nájdete podklady k PowerPoint prezentácii z prednášky (v slovenčine a angličtine) a dvojjazyčné úlohy na cvičenie.
 1. Úvod do problematiky / Introduction
 2. Základy konvexnej analýzy /Basics of convex analysis.
 3. Simplexová metóda/ Simplex method.
 4. Vlastnosti simplexovej metódy / Properties of simplex method.
 5. Dualita v lineárnom programovaní.
 6. Duálna a revidovaná simplexová metóda.
 7. Ekonomická interpretácia duality.
 8. Analýza senzitivity a parametrické programovanie.
 9. Celočíselné programovanie.
 10. Algoritmy pre úlohy Celočíselného programovania.
 11. Primárno-duálny algoritmus.
 12. Zložitosť algoritmov.