Doktorandi

RNDr. Jana Borzová
Mgr. Jana Chudá
RNDr. Miroslava Černegová
Mgr. Timea Gábová
Mgr. Andrej Gajdoš
Mgr. Tadeáš Gavala
Mgr. Anton Hovana
Mgr. Mária Janicová
Mgr. Lucia Janičková
RNDr. Veronika Kopčová
RNDr. Anna Mišková
RNDr. Pavel Molnár
RNDr. Eva Oceľáková
Mgr. Martina Sabová
RNDr. Pavol Široczki
Mgr. Viera Šottová
Mgr. Juraj Valiska
Mgr. Erika Vojtková