VITAJTE!

Oddelenie matematickej analýzy je akademickým pracoviskom (APÚ) Ústavu matematiky (ÚMAT) Prírodovedeckej fakulty (PF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti matematickej analýzy pre jednoodborové študijné programy matematika, informatika, fyzika, ako aj pre študentov medziodborového štúdia v kombinácii s matematikou.  Čo na týchto stránkach môžete nájsť:

  • Novinky - najnovšie informácie študentom od vyučujúcich
  • Pracovníci - zoznam členov oddelenia s ich kontaktnými informáciami
  • Výskum - informácie o zameraní a aktuálnom výskume, informácie o riešených projektoch a spolupráci so zahraničím
  • Publikácie - zoznam publikácií celého oddelenia za posledné obdobie
  • Seminár - prehľad abstraktov a príspevkov v rámci interného seminára
  • Výučba - zoznam ponúkaných predmetov zabezpečovaných členmi APÚ a stránky jednotlivých predmetov s aktuálnymi informáciami a elektronickými materiálmi
  • Pre študentov - informácie pre študentov a záujemcov o písanie záverečných prác z oblasti matematickej analýzy
  • Popularizácia - prehľad popularizačných aktivít a popularizačných prednášok
  • Odkazy - zaujímavé a užitočné linky na niektoré stránky (pozri bočné menu)
  • Kontakt - správca stránok