Publikácie pracovníkov oddelenia


V nasledujúcom uvádzame zoznam publikácií pracovníkov oddelenia za posledných 6 rokov v príslušnom kategorizačnom členení s odkazmi na možné stiahnutie publikovaných článkov. V prípade nedostupnosti niektorého z požadovaných článkov na tejto stránke kontaktujte autora.ADC
(vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch)
ADE
(vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch)
ADF
(vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch)
ADM
(vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo SCOPUS)
ADN
(vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo SCOPUS)
AFC
(publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách)
BCI
(skriptá a učebné texty)