Interný seminár oddelenia


V zimnom semestri akademického roka 2023/2024 sa seminár koná každý utorok o 9:00 v seminárnej miestnosti ÚMAT, počas pandémie (a výluky) videokonferenčne prostredníctvom bbb. Hlavnou témou seminára je diskutovanie tém riešených projektov s možným použitím výsledkov v rôznych oblastiach (rozhodovacie procesy, časovo-frekvenčná analýza, teória pravdepodobnosti, atď.). Aktuálny program seminára sa tvorí priebežne na základe dohody účastníkov.Najbližší program seminára v aktuálnom semestri:


 • 26.9.2023
  Ako definovať metriku na potenčnej množine konečnej množiny?
  (Kristína Hurajová)

  Motivovaní otázkou zavedenia metriky do Tymoczkových priestorov predstavíme výsledky článku TBA, v ktorom pomocou grafovo-teoretických úvah autori konštruujú metriku na potenčnej množine zo vzdialenosti (nie nutne metriky) definovanej na základnej konečnej množine.

 • 19.9.2023
  Pracovné záležitosti
  (všetci)

  Riešenie finančných, organizačných a ďalších otázok na najbližšie obdobie riešenia projektov.Program seminára v predchádzajúcich rokoch