Interný seminár oddelenia


V zimnom semestri akademického roka 2021/2022 sa seminár koná každý utorok o 9:30 v seminárnej miestnosti ÚMV, počas pandémie videokonferenčne prostredníctvom bbb. Hlavnou témou seminára je diskutovanie tém projektu Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier (APVV-2016-0337) s možným použitím výsledkov v rôznych oblastiach (rozhodovacie procesy, časovo-frekvenčná analýza, teória pravdepodobnosti, atď.). Aktuálny program seminára sa tvorí priebežne na základe dohody účastníkov.Najbližší program seminára v aktuálnom semestri:


  • 12.-26.10.2021
   Príprava podkladov pre projekt
   (všetci)

   NA

  • 5.10.2021
   Konvergenčné vety pre seminormovaný integrál
   (Lenka Halčinová)

   Na základe získaných reprezentácií seminormovaného integrálu poskytneme nové dôkazy konvergenčných viet pre seminormovaný integrál pomocou pseudoinverzných funkcií. Ukážeme rozšírenie získaných výsledkov uvažovaním všeobecnejších binárnych operácií namiesto semikopúl.

  • 28.9.2021
   Reprezentácie seminormovaného integrálu
   (Lenka Halčinová)

   Motivovaní aktuálnym článkom prezentujeme nové reprezentácie seminormovaného integrálu, pomocou ktorých vieme doriešiť niektoré predchádzajúce otvorené problémy a poskytnúť charakterizácie niektorých tried seminormovaných integrálov.Program seminára v predchádzajúcich rokoch