Výučba pracovníkov oddelenia


Výučba oddelenia pokrýva základné oblasti matematickej analýzy v podobe viacerých základných kurzov pre študentov prvého stupňa. Taktiež sú v ponuke ďalšie výberové predmety, ktoré si záujemca môže zapísať v prvom, či druhom stupni štúdia. Detailnejšie informácie o jednotlivých predmetoch, požiadavky, zverejnené materiály a mnoho viac získate po kliknutí na konkrétny predmet.Základné kurzy


Akademický rok 2021/2022 - letný semester


Funkcia reálnych premenných
(ÚMV/FRPb/19)

Prednášajúci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.

Funkcie komplexnej premennej
(ÚMV/FKP/10)

Prednášajúci: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Cvičiaci: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Funkcionálna analýza
(ÚMV/FAN/10)

Prednášajúci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
Cvičiaci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Matematická analýza funkcie reálnej premennej
(ÚMV/MANb/19)

Prednášajúci: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Jana Borzová, PhD.
             RNDr. Lenka Halčinová, PhD.

Matematická analýza IV
(ÚMV/MAN2d/10)

Prednášajúci: RNDr. Lenka Halčinová, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Lenka Halčinová, PhD.

Matematická analýza IV
(ÚMV/MAN1d/10)

Prednášajúci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
Cvičiaci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Matematická analýza IV pre fyzikov
(ÚMV/MAN3d/10)

Prednášajúci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Cvičiaci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

Topológia
(ÚMV/TOP/15)

Prednášajúci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.Akademický rok 2021/2022 - zimný semester


Diferenciálne rovnice
(ÚMV/DFR/10)

Prednášajúci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Cvičiaci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

Funkcia reálnej premennej
(ÚMV/FRPa/19)

Prednášajúci: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Jana Borzová, PhD.
             RNDr. Lenka Halčinová, PhD.
             doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Logika a teória množín
(ÚMV/LTM/10)

Prednášajúci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.

Logika a teória množín
(ÚMV/rLTM/12)

Vyučujúci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.

Matematická analýza III
(ÚMV/MAN2c/10)

Prednášajúci: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Zuzana Ontkovičová

Matematická analýza III
(ÚMV/MAN1c/10)

Prednášajúci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
Cvičiaci: RNDr. Lenka Halčinová, PhD.

Matematická analýza III pre fyzikov
(ÚMV/MAN3c/10)

Prednášajúci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Cvičiaci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.Ďalšie ponúkané predmety


Akademický rok 2020/2021


Seminár z diferenciálnych rovníc
(ÚMV/SDR/10)

Cvičiaci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

Teória reálnych funkcií
(ÚMV/TRF/10)

Prednášajúci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Vybrané kapitoly z elementárnej matematiky
(ÚMV/VEM/10)

Prednášajúci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Vybrané kapitoly z matematickej analýzy
(ÚMV/VMA/10)

Prednášajúci: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.