Výučba pracovníkov oddelenia


Výučba oddelenia pokrýva základné oblasti matematickej analýzy v podobe viacerých základných kurzov pre študentov prvého stupňa. Taktiež sú v ponuke ďalšie výberové predmety, ktoré si záujemca môže zapísať v prvom, či druhom stupni štúdia. Detailnejšie informácie o jednotlivých predmetoch, požiadavky, zverejnené materiály a mnoho viac získate po kliknutí na konkrétny predmet.Základné kurzy


Akademický rok 2023/2024 - zimný semester


Dynamické systémy
(ÚMV/DYS/19)

Prednášajúci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Cvičiaci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

Funkcionálna analýza
(ÚMV/FAN/22)

Prednášajúci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.

Funkcia reálnej premennej
(ÚMV/FRPa/19)

Prednášajúci: prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Jana Borzová, PhD.
              RNDr. Lenka Halčinová, PhD.
              RNDr. Barbora Hennelová
              Mgr. Kristína Hurajová

Logika a teória množín
(ÚMV/LTM/10)

Prednášajúci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.

Matematická analýza III
(ÚMV/MAN2c/10)

Prednášajúci: prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Cvičiaci: prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Matematická analýza III
(ÚMV/MAN1c/10)

Prednášajúci: RNDr. Lenka Halčinová, PhD.
Cvičiaci: Mgr. Mária Slovinská

Matematická analýza III pre fyzikov
(ÚMV/MAN3c/10)

Prednášajúci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Jana Borzová, PhD.Akademický rok 2023/2024 - letný semester


Funkcia reálnych premenných
(ÚMV/FRPb/19)

Prednášajúci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Jana Borzová, PhD.
              RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.

Funkcie komplexnej premennej
(ÚMV/FKP/10)

Prednášajúci: prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Cvičiaci: prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Matematická analýza funkcie reálnej premennej
(ÚMV/MANb/19)

Prednášajúci: prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Jana Borzová, PhD.
              RNDr. Lenka Halčinová, PhD.

Matematická analýza IV
(ÚMV/MAN2d/10)

Prednášajúci: RNDr. Lenka Halčinová, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Lenka Halčinová, PhD.

Matematická analýza IV
(ÚMV/MAN1d/10)

Prednášajúci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
Cvičiaci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

Matematická analýza IV pre fyzikov
(ÚMV/MAN3d/10)

Prednášajúci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Cvičiaci: Mgr. Mária Slovinská

Topológia
(ÚMV/TOP/15)

Prednášajúci: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.

Variačné metódy v optimalizácii
(ÚMV/VMO/22)

Prednášajúci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Cvičiaci: doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.Ďalšie ponúkané predmety


Akademický rok 2022/2023


Teória reálnych funkcií
(ÚMV/TRF/10)

Prednášajúci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Vybrané kapitoly z elementárnej matematiky
(ÚMV/VEM/10)

Prednášajúci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Teória informácií
(ÚMV/TIN/22)

Prednášajúci: prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.