Populárne prednášky

Ako matematika pomáha zachraňovať životy
Autor: Katarína Cechlárová
Matematická teória ekonomickej rovnováhy v historickej perspektíve
Autor: Katarína Cechlárová
Svet očami štatistiky
Autor: Martina Hančová
Nekritické používanie štatistiky alebo kedy lož vyzerá pravdivo
Autor: Martina Hančová
Matematik, finančná kríza a širšie súvislosti
Autor: Miron Zelina
Kde sú hranice medzi investovaním a hazardom??
Autor: Miron Zelina
Riziko a výnos investícií
Autor: Valéria Skřivánková
Housing markets
Autor: Katarína Cechlárová
The teachers assignment problem
Autor: Katarína Cechlárová