Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.'s picture

Osobné informácie

Meno
Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
Pracovisko

Ústav matematických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta

Telefón
+421 55 234-6159
E-mail
katarina.cechlarova@upjs.sk

Vyučované predmety

  • Konvexné programovanie
  • Teória hier
  • Teória systémov
  • Matematická ekonómia
  • Mikroekonómia
  • Výskum

  • Extremálne algebry
  • Kombinatorická optimalizácia
  • Teória hier