Vedenie ústavu

 

Riaditeľ ústavu:

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

Zástupca riaditeľa pre zahraničné vzťahy a doktorandské štúdium:

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť:

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

 

 

Aktuality

Momentálne nie sú žiadne aktuality.