Akcie pre našich študentov

MAIN - víkendové stretnutie pre všetkých prvákov študujúcich matematiku a informatiku, ktorej cieľom je spoznať nových spolužiakov, učiteľov a zistiť, ako funguje život na fakulte. Pripravené sú neformálne prednášky a cvičenia, šport a súťaže. 

KRVOPOT - súťaž Krvopot (Korešpondenčné riešenie väčšinou otrepaných príkladov olympijského typu) je určená študentom učiteľského štúdia odboru matematika a všetkým ostatným, ktorí majú radi zaujímavé úlohy. Súťaž prebieha korešpondenčnou formou. Riešitelia pošlú svoje riešenia úloh do stanoveného termínu organizátorom súťaže. V priebehu dvoch-troch týždňov budú opravené a obodované. V jednom školskom sú štyri série úloh. Po uzavretí súťaže budú traja najlepší riešitelia odmenení vecnou cenou.

HODNOTENIE VÝUČBY - po ukončení každého semestra prebieha na Ústave matematiky vied hodnotenie výučby predmetov garantovaných ústavom. Posledné hodnotenie prebehlo v apríli 2012.

PRÍRODOVEDECKÉ DNI - konajú sa pravidelne v apríli. Ich súčasťou je ŠTRK (ŠTudentská Recesistická Konferencia), Prírodovedecký ples, nočný pochod na Bankov, Študentská vedecká konferencia a výlet na Alpinku.

IMATRIKULAČNÝ PLES - koná sa každoročne v novembri. Noví prváci sú na plese prijímaní do študentského cechu.