Prírodovedecké dni

Život na univerzite má pre bežného pozorovateľa iba jeden scenár. Štúdium, prednášky, prípravu na cvičenia, vedeckú tvorivosť, mnoho nových vedomostí a iné myseľ poháňajúce činnosti. Naša fakulta však má viacero tvárí. Aj tu je samozrejme základným stavebným kameňom štúdium, no počas akademického roka sa objavia aj iné, netypické dni. Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa už stalo tradíciou, že sa v letnom semestri organizujú Prírodovedecké dni. Ich cieľom je odtrhnúť sa trošku od rutiny, nabrať nové myšlienky, zažiť vyučujúcich a študentov aj v inom prostredí než v posluchárňach či laboratóriách, byť spolu v menej formálnom styku a v neposlednom rade zabaviť a zasmiať sa spolu.

Na úvod Prírodovedeckých dní sa prírodovedci každoročne stretávajú na Plese prírodovedcov v Dome umenia. Ples začína tradične konferenciou. Ale pozor, ide o netypickú konferenciu s názvom ŠtRK, teda ŠTudentská Recesistická Konferencia. Priestor tu majú pre seba rezervovaní odborníci z rôznych oblastí, ktorí chcú vedeckému publiku prezentovať svoje „vedecké“ výsledky. Zúčastnení sa tak dozvedeli napríklad o objave papyrusu z Egypta, na ktorom bol zdrojový kód pre program v Pascale s výstupom v slovenčine, o modeli modelu na model e-vzdelávania budúcich, súčasných aj bývalých
učiteľov prírodovadných a počítacích predmetov na našej zlatej Safari University, ... .

Keďže prírodovedcov to vždy ťahalo do prírody, tak sa organizuje aj niekoľko výletov. Prvý z nich je veľkým zážitkom. No povedzte, boli ste už na Nočnom pochode na Bankov? Správny prírodovedec ho absolvuje a na pocity počas chvíľ v tmavom lese bude nakoniec s úsmevom spomínať.

V strede Prírodovedeckých dní sa organizuje výlet na Alpinku. Tento pobyt v prírode je spojený so všetkým, čo k tomu patrí. Na svoje si prídu vyznávači športu a tanca a nakoniec aj gurmáni. Opečené klobásky a guláš chutia v takejto atmosfére najlepšie. Pre výletníkov sú pripravené aj súťaže a disciplíny, kde môžu zápasiť proti sebe učiteľské, zmiešané či študentské družstvá. Výkony v tradičných (občas krkolomných) disciplínach sú odmenené uznanlivými úsmevmi a potleskom.

Keďže účelom pôsobenia na univerzite je hlavne štúdium a vedecká tvorivosť, tak aj počas Prírodovedeckých dní je priestor pre mladých vedátorov predviesť svetu vlastné vedecké výsledky. Na ŠVK (Študentská vedecká konferencia) sa každoročne študenti triedia do sekcií, prezentujú a diskutujú o svojich výsledkoch. Medzi predvedenými prácami sa neraz nájdu veľmi hodnotné nové výsledky. Sekcie matematiky sa považujú za fakultné kolo ŠVOČ, odkiaľ potom víťazi postupujú na Česko-Slovenské kolo ŠVOČ.

Popri iných aktivitách sa cez týždeň Prírodovedeckých dní organizuje aj športový deň a 24-hodinovka v basketbale, kde si môžu zmerať sily športu chtiví a zdatní v rôznych kolektívnych športoch alebo práve zažiť celých 24 hodín pod deravými košmi v telocvični.

Na Ústave matematických vied, ktorý je súčasťou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ žijú a pracujú ľudia, ktorí zasvätili svoj život vede, výskumu a vzdelávaniu. Sú to špičkoví odborníci, ale predsa sa ich dá zažiť aj v inej situácii. Práve Prírodovedecké dni sú dôkazom toho, že štúdium na univerzite skrýva v sebe aj príjemnú a uvoľnenú atmosféru medzi vyučujúcimi a študentmi.

Aj tohto roku sa Prírodovedecké dni uskutočnia, dúfam, že si ich vychutnáme spolu.