Deň otvorených dverí

Pravidelne organizujeme Deň otvorených dverí pre študentov stredných škôl, učiteľov a rodičov (zvyčajne v októbri a februári).Pozývame Vás, všetkých záujemcov o štúdium, Vašich rodičov aj učiteľov na Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ dňa 9. 2. 2017. Podrobný program si môžte pozrieť na tejto stránke.

Prezentácia Ústavu matematických vied bude od 10:00 v budove na Jesennej 5 v miestnosti VKM (videokonferenčná miestnosť) (pre podrobnosti viď kompletný program):

 

10:20 - 11:00   Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.: Neviditeľná ruka trhu a iné záhady

11:00 - 11:20   RNDr. Veronika Kopčová: Študuj a spoznávaj svet 

11:20 - 11:40   RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.: Prečo študovať matematiku práve tu?

12:20 - 13:00   RNDr. Martina Hančová, PhD.: O užitočnosti štatistiky alebo jeden obrázok je viac než tisíc slov

13:00 - 13:20  Bc. Lucia Kekeňáková: Samostatnosť, zážitky či zmysel pre orientáciu... 10 vecí, ktoré ma naučil zahraničný pobyt

13:20 - 13:40  RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.: Prečo študovať matematiku práve tu?

 

Matematika v experimentoch

Vyskúšaj vyriešiť matematické hlavolamy, z ktorých mnohé majú nečakané praktické aplikácie, popritom môžeš diskutovať s doktorandmi ÚMV nie len o štúdiu 

 

 


 

Programy a fotografie z predchádzajúcich Dní otvorených dverí na ÚMV:

 

 Program Ústavu matematických vied:

09:00 – 10:00: 

Prečo študovať matematiku (práve tu)? (Diskusia o štúdiu, kreditovom systéme, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Prírodovedeckých dňoch a všeličom inom.)

10:00 – 11:30: 

Matematika v experimentoch (video)

 

Fotky môžete nájsť v galérii.

 Program Ústavu matematických vied: (pdf verzia)

10:00 – 10:45: 

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat:  Prečo študovať matematiku na PF UPJŠ v Košiciach? (Diskusia o štúdiu, kreditovom systéme, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Prírodovedeckých dňoch a všeličom inom.)

11:00 – 11:45: 

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.:  Intuícia a rekreačné problémy matematiky

11:50 – 12:50: 

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.: Hodina otázok a odpovedí nielen o štúdiu matematiky

 

 Program Ústavu matematických vied: (pdf verzia)

 

10:00 – 10:45: 

Prečo študovať matematiku na PF UPJŠ v Košiciach? (Diskusia o štúdiu, kreditovom systéme, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Prírodovedeckých dňoch a všeličom inom.)

 

11:00 – 11:45: 

RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.: Nepredstaviteľné krivky

 

12:00 – 12:45: 

doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.: Vedecké poznanie, induktívne myslenie a štatistika

Program:

10:00 – 10:45: 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.: Prečo študovať matematiku na PF UPJŠ v Košiciach? (Diskusia o štúdiu, kreditovom systéme, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Prírodovedeckých dňoch a všeličom inom.)

 

11:00 – 11:45: 

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.: 
Na čo nám je matematika?


12:00 – 12:45: 

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.: Softvér Maple v službách matematiky

 Program:

  

10:00 – 10:45:

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.: Prečo študovať matematiku na PF UPJŠ v Košiciach?
(Diskusia o štúdiu, kreditovom systéme, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Prírodovedeckých dňoch a všeličom inom.)

 

11:00 – 11:45:

RNDr. Daniel Klein, PhD.: Štatistika okolo nás

 
12:00 – 12:45: 

doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.: Matematika na Rubikovej kocke

 

V galérii nájdete fotografie.

 Program:

 

10:00 – 10:45:

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.: Prečo študovať matematiku na PF UPJŠ v Košiciach?
(Diskusia o štúdiu, kreditovom systéme, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Prírodovedeckých dňoch a všeličom inom.)

 

11:00 – 11:45:

RNDr. Igor Fabrici, Dr.rer.nat.: Pozor, nekonečno!

 

12:00 – 12:45: 

doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc.: Rekurentné postupnosti

 

 V galérii nájdete fotografie aj video.

 

Program:

 10:00 – 10:45: 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.: Prečo študovať matematiku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach? (Diskusia o štúdiu, kreditovom systéme, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Prírodovedeckých dňoch a všeličom inom.)

 11:00 – 11:45: 

RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.: Matematika, mágia a magické štvorce

12:00 – 12:45: 

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. : Namiesto jednej neznámej dve? 

 V galérii nájdete fotografie.

 Program:

9:00 – 9:45:

RNDr. Igor Fabrici, Dr.rer.nat.: Prečo študovať matematiku na PF UPJŠ?

 10:00 – 10:45:

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.: Vtipy, slovné úlohy, zákony

11:00 – 11:45: 

doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc. : Riziko a výnos investícií

 

V galérii nájdete fotografie aj video.

9:00 – 9:45:

Doc. RNDr. Roman Soták, PhD.: Prečo študovať matematiku na PF UPJŠ?

10:00 – 10:45:

RNDr. Martina Hančová, PhD.:    O užitočnosti štatistiky alebo jeden obrázok je viac než tisíc slov

11:00 – 11:45: 

Prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.:    Úloha o koze a iné rovnice

 

Fotografie nájdete v galérii.


9:00 – 9:45:

RNDr. Igor Fabrici, Dr.rer.nat.: Prečo študovať matematiku na PF UPJŠ?

10:00 – 10:45:

Doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.:   Čo nám vie prezradiť náhoda?

11:00 – 11:45:

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.:    Rekreačné problémy matematiky a intuícia