Popularizačné aktivity

Cieľom popularizačných aktivít je ponúknuť deťom a mládeži iný pohľad na matematiku, zdôrazniť prepojenie s každodenným životom a s inými školskými predmetmi ukázať potrebu matematiky v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, sprostredkovať najnovšie poznatky a trendy v oblasti matematiky a pokúsiť sa priviesť poslucháčov k poznaniu, že matematika má svoju špecifickú krásu.

Popularizačné aktivity často organizujeme v spolupráci s Ústavom informatiky a s Ústavom fyzikálnych vied. Prebiehajú buď na pôde fakulty alebo na stredných a základných školách.

Pozrite si témy popularizačných prednášok, ktoré ponúkame.

Realizované akcie

Rok 2016

Gymnázium Alejová, Košice

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov  (program)  

Gymnázium Šrobárova, Košice (na pôde fakulty)  (program

Gymnázium v Stropkove (program)

Gymnázium v Gelnici (program)

Gymnázium vo Vranove nad Topľou (program)

Rok 2015

Gymnázium Alejová, Košice (program

Gymnázium v Gelnici (program

Gymnázium  arm. gen. L. Svobodu, Humenné (program) 

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov (program) 

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok (program)  

Gymnázium v Spišskej Starej Vsi (program)

Gymnázium Šrobárova, Košice (na pôde fakulty) (program)

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice (na pôde fakulty) (program)

 

Rok 2014

 Gymnázium v Krompachoch (program

Gymnázium v Sobranciach (na pôde fakulty) (program) 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok (program) 

Gymnázium Šrobárova, Košice (na pôde fakulty) (program)  

Gymnázium vo Vranove nad Topľou (program) (video1)

  

Rok 2013

Gymnázium D. Tatarku, Poprad (program) (fotky)

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné (program) (fotky)

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Michalovce (program) (fotky)

Gymnázium Šrobárova, Košice (na pôde fakulty) (program) (fotky)

Gymnázium J. A. Raymana, Prešov (program)

Gymnázium v Snine (program)

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok (program)

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov (program)

Gymnázium Pavla Horova, Michalovce (program)

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice (program)

Gymnázium vo Vranove nad Topľou (program) (video1)(video2)

 

Rok 2012

Gymnázium J. A. Raymana, Prešov (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium Šrobárova, Košice (na pôde fakulty) (program)

Rok 2011

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium J. A. Raymana, Prešov (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok (na pôde gymnázia) (program)

Rok 2010

Gymnázium Poštová, Košice (na pôde fakulty)

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium Javorová 16, Spišská Nová Ves (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium Šrobárova, Košice (na pôde fakulty) (program)

Gymnázium Krompachy (na pôde fakulty) (program)

Rok 2009

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium Alejová 1, Košice (na pôde fakulty) (program) (fotografie)

Gymnázium Poštová, Košice (na pôde fakulty) (program 1) (program 2)

Gymnázium Šrobárova, Košice (na pôde fakulty) (program)

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium J. A. Raymana, Prešov (na pôde gymnázia) (program)

Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava (program)

Gymnázium Kukučínova, Poprad (program)

Rok 2008

Gymnázium Pavla Horova, Michalovce (program)

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

Gymnázium Spišská Stará Ves