Akcie pre zamestnancov ÚMV a doktorandov

Výlety ÚMV -  výlety do okolia Košíc spojené s opekačkou a súťažami. Pozrite si fotografie z výletu.

Vianočná kapustnica -  koná sa pravidelne pred Vianocami. Tradične ju pripravujú prváci doktorandi.

Prírodovedecké dni - konajú sa pravidelne v apríli. Ich súčasťou je ŠTRK (ŠTudentská Recesistická Konferencia), Prírodovedecký ples, nočný pochod na Bankov, Študentská vedecká konferencia a výlet na Alpinku.