Konferencie

Pravidelné konferencie

Workshop  Cycles and Colourings - workshop z teórie grafov organizovaný vo Vysokých Tatrách každoročne (od roku 1992) Ústavom matematických vied PF UPJŠ a Inštitútom matematiky TU Ilmenau, SRN.


Konferencia košických matematikov - konferencia organizovaná každý rok v Herľanoch s cieľom vytvoriť priestor pre komunikáciu matematickej komunity v Košiciach a okolí.

 

Hereditarnia - workshop venovaný dedičným vlastnostiam grafov je organizovaný každoročne od roku 1998. Nepravidelne (1999, 2003, 2009, 2014) sa na organizácii podieľa Prírodovedecká fakulta UPJŠ.

 

 Príležitostné

Teória množín a topológia v Košiciach v kontexte československej matematiky - konferencia zorganizovaná pri príležitosti sedemdesiatin prof. RNDr. Leva Bukovského, DrSc.