Mgr. Katarína Gočíková

Absolvent 2001, Finančná a poistná matematika

 

Pracovné pôsobenia

 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S. KOŠICE
produktový manažér, od 2006

 

QBE POISŤOVŇA, A.S.
aktuár senior 2004 - 2006
aktuár junior 2002 - 2003

 

SIEMENS SWH
programátor
2001 - 2002

 


Prečo matematika?

Na strednej škole bola pre mňa matematika exaktnou vedou, kde je všetko jasné a v prípade, že niečo bolo už dokázané, bude to platiť navždy. Jej štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ mi síce ukázalo, že to nie je až také jednoduché a „dopátrať“ sa k správnemu riešeniu môže trvať poriadne dlho, zároveň však potvrdilo, že základné princípy sa nikdy neporušujú.

Po skončení vysokej školy som si chcela nájsť zamestnanie, kde budem môcť prakticky využiť to, čo som sa za päť rokov naučila. Začínala som ako programátor a mojím najlepším pomocníkom bolo analytické myslenie - kým sa totiž začne písať samotný kód programu, je nutné si veľmi dobre rozmyslieť, čo sa na ktorej úrovni bude ako robiť.

Keď mi potom ponúkli miesto aktuára (poistného matematika) v QBE poisťovni, bez váhania som ho prijala. V tejto práci je potrebné skĺbiť poznatky z matematiky (najmä štatistiky), ekonomiky, financií, účtovníctva i práva. Aktuár vypočítava sadzby poistného, dbá na to, aby bola poisťovňa stále schopná plniť svoje záväzky (je zodpovedný za stav technických rezerv) a rôznymi analýzami a doporučeniami dáva podklady pre rozhodnutia manažmentu. Táto profesia sa rozvíja úžasným tempom, takže je nevyhnutné neustále sa ďalej vzdelávať. Od roku 2003 zároveň pokračujem v štúdiu na British Institute of Actuaries.

Na mojej súčasnej pozícii mi pomáha najmä analytické myslenie - aj pri rýchlo sa meniacich podmienkach na trhu a v legislatíve produkty musia byť konkurencieschopné svojim dizajnom, primerane ocenené, ľudia, ktorí ich predávajú musia byť včas a dobre vyškolení a informačné systémy nastavené. Takže hoci moja súčasná práca má s matematikou malý prienik, doteraz čerpám z toho, čo som sa naučila - skoro každý problém, každé zadanie je riešiteľné, nie je treba prestať myslieť.