RNDr. Miron Zelina, CSc.

Absolvent 1990, Matematika - Operačný výskum a teória riadenia

 

Pracovné pôsobenia

PRIVAT BANKA, A.S.
Riaditeľ Odboru treasury, od 2004

  • Vedúci zamestnanec zodpovedný za vykonávanie obchodov na účet banky a na účet jej klientov na peňažnom, devízovom a kapitálovom trhu a za poskytovanie vybraných investičných služieb klientom banky

INVEST BROKERS, O.C.P., A.S., (O.C.P. = obchodník s cennými papiermi), člen skupiny Penta Holding
riaditeľa predseda predstavenstva od 1999 do 2004
maklér a správca informačných technológiíod 1996 do 1999
1999 - 2004

  • management firmy, obchodovanie s cennými papiermi, koncipovanie zmlúv týkajúcich sa cenných papierov ("CP"), fundamentálna a technická analýza CP, valuácia projektov, analýza investičných príležitostí, poradenstvo pri investovaní, vydávaní CP, spolupráca pri vývoji software-ových aplikácií používaných pri obchodovanís CP

TORYBROKER, S. R.O. KOŠICE
maklér (maklérska licencia udelená Ministerstvom financií SR v roku 1994, znovuobhájená v roku 1999)
1994 - 1995

Iné funkcie:

Dozorná rada Garančného fondu investícií
(obdoba Fondu na ochranu vkladov pre banky, GFI je pre o.c.p.)
predseda od roku 2003

Dozorná rada Privatbanky, a.s.
Člen, volený zamestnancami, od 2007

Výkonný výbor Asociácie obchodníkov s cennými papiermi
Člen, od 2004, podpredseda od 2007

Výbor pre kótovanie Burzy cenných papierov v Bratislave
Člen, 1999 až 2004


Prečo matematika?

Štúdium matematiky mi dalo veľa, hlavne analytické myslenie, spôsob argumentácie, hľadania pravdy, posilňovalo húževnatosť, cieľavedomosť, abstraktné a čiastočne aj koncepčné myslenie. Pre matematikov sa to zdá byť samozrejmé, ale v bežnom živote, praxi, je toho ako šafranu. Myslím si, že by sme boli oveľa ďalej, keby takýmto "tréningom" prešli aj iné profesie. Z hľadiska osobného života to bola etapa intelektuálneho naplnenia, sebauspokojenia, jednoducho taká navýsosť tvorivá činnosť napĺňa človeka ako máloktorá iná (dá sa to porovnať snáď len s eufóriou skladateľa, ktorý napíše krásnu melódiu alebo spisovateľa, ktorému sa podarí vtipná zápletka, alebo čosi také...). Vôbec by som túto stránku nepodceňoval, lebo koniec koncov, človek žije (aj) pre zážitky a tieto patria medzi neopakovateľné. (Nie náhodou som teraz na dovolenke čítal Teóriu množín a spomínal na axiómu výberu, hypotézu kontinua a podobné veci, ktoré asi nikdy celkom neuchopíme našou mysľou, keďže súvisia s nekonečnom...). Nikdy som ani na sekundu neľutoval 5 ročné štúdium matematiky, hoci priamo v práci využívam len malý zlomok toho, čo som sa naučil. Po mnohých rokoch človek pochopí, že kvalita života je o prežívaní, tvorbe, jednoducho je to o tom, čo sa odohráva v hlave...