Prečo matematika u nás

Uvedieme niekoľko dôvodov prečo študovať matematiku práve na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach:

  • Pravidelne sa umiestňujeme na popredných miestach v hodnotení ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra).
  • Sme riešiteľmi jediného slovenského centra excelentnosti na matematicko-informatickej báze.
  • Vzdelávanie našich študentov realizujeme v sym­bióze s kvalitným výskumom.
  • Preferujeme individuálny prístup k jednotlivým študentom.
  • Vo výučbe používame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie.
  • Ponúkame možnosť nielen získať vedomosti, poukazujeme aj na prepojenia a súvislosti.
  • Staráme sa o nadaných  študentov, umožňujeme im zúčastniť sa vedecko-výskumnej práce.
  • V rámci výberovej výučby poskytujeme možnosť voľby predmetov na všetkých fakultách UPJŠ.
  • Pripravujeme kultúrno-spoločenské a športové akcie pre študentov a učiteľov.