Uplatnenie

Každý mladý človek by si mal pri výbere vysokej školy a študijného odboru položiť otázku „aké bude moje uplatnenie po absolvovaní, kde budem pracovať?

Aj keď je dnes veľké množstvo odborov, ktorých absolventi márne hľadajú uplatnenie, úspešných absolventov matematicky orientovaných odborov na úradoch práce nehľadajte. Napriek všeobecne rozšírenej mienke, že štúdium matematiky vedie k nepoužiteľnému vzdelaniu, opak je pravdou. Už ochota podstúpiť náročné štúdium a záujem skutočne sa niečo naučiť, navyše exaktný a tvorivý prístup k riešeniu úloh a problémov predurčujú úspešných študentov matematiky na veľmi dobré uplatnenie v najrôznejších oblastiach. Prečítajte si, kto sú naši absolventi, a kde pracujú.

 

Kde sa môže absolvent uplatniť?

  • Finančné inštitúcie (aktuár, člen riadiaceho tímu, riadiaci pracovník, obchodník s cennými papiermi, matematik-analytik, … )

Národná banka Slovenska, KBC Bank Dublin, OTP Banka Slo­vensko, ČSOB, Česká pois­ťovňa, Kooperativa,Generali, Allianz - Slovenská poisťovňa, ING Management Services, …

  •  IT firmy (analytik softvérových systémov, člen softvérového vývojového tímu, … )

T-Systems, IBM Slovensko, Siemens PSE, Novitech,  VSL Software, Ness-KDC, Rasax, Novisoft, …

  •  Univerzity (vedecko-výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ)

Univerzita Birmingham, Univerzita Carlos III Madrid,  Tech­nická univerzita Hamburg, Technická univerzita Delft, Uni­ver­zita Komenského Bratislava, Technická univerzita Košice, …

  •  Stredné a základné školy (učiteľ)

prevažne gymnáziá, stredné a základné školy vo východoslo­venskom regióne

  •  Iné 

Slovak Telekom - Goldmann Systems, Panasonic AVC Networks, Adastra, Slovenská energetika, …

 

Pozrite si odkazy na niektorých špecializovaných (zahraničných) serveroch s aktuálnymi ponukami pre zamestnanie absolventov matematických odborov.