Popularizačné prednášky

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.: Matematické metódy v ekonómii. Úvod do teórie hier

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.: Ako matematika pomáha zachraňovať životy

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.:Nespravodlivosť koláča

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.:Úloha o koze a iné rovnice

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.:Ako vyhrať NIM?

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.: Zobrazenia množín - aj toto je matematika

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.: Namiesto jednej neznámej dve?

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.: Pytagorova rovnica

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.: Vtipy, slovné úlohy, zákony

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.: Skrytý život reťazových zlomkov

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.: Hudobné hodiny

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.: Ako rýchlo vieme a ako rýchlo môžeme násobiť 

doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc.: Rekurentné postupnosti

doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.: Skúmanie a objavovanie matematických zákonitostí s využitím digitálnych technológií

doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.: Čo môže byť na štvoruholníkoch zaujímavé?

doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.: Zaujímavé postupnosti

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.:  Čaro a pôvab flexagónov

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.:  Platónov dar alebo základné stavebné kamene života, vesmíru a vôbec

doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.:  Matematika na Rubikovej kocke

doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc.: Riziko a výnos investícií

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.: Farebnosť roviny

doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.:  Logaritmy - princípy a história

doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.: Vedecké poznanie, induktívne myslenie a štatistika

doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.: Ako klamať štatistikou

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat: Od farbenia máp k frekvenciám mobilných operátorov

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat: Pozor, nekonečno!

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat: Zlatý rez

RNDr. Martina Hančová, PhD.: Štatistika v praxi

RNDr. Martina Hančová, PhD.: Nekritické používanie štatistiky alebo kedy lož vyzerá pravdivo

RNDr. Martina Hančová, PhD.: O užitočnosti štatistiky alebo jeden obrázok je viac než tisíc slov

RNDr. Martina Hančová, PhD.: Ako skladanie papiera zachraňuje životy

RNDr. Daniel Klein, PhD.: Štatistika okolo nás

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.: Populačná genetika očami matematika

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.: Aj jednoduché úlohy môžu mať zložité riešenia 

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.: Intuícia a rekreačné problémy matematiky 

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD. : Matematika, si to ty?

Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.: Neviditeľná ruka trhu a iné záhady

RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.: Mozaiky a matematika

RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.: Matematika, mágia a magické štvorce

RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.: Nepredstaviteľné krivky

RNDr. Lenka Halčinová, PhD.: Lietadlom okolo sveta za 60 minút


Niektoré z prednášok vznikli v rámci projektu "Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ"

Snímek 1
Ako matematika pomáha zachraňovať životy