Od farbenia máp k frekvenciám mobilných operátorov

Autor: RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat

 

Je možné zafarbiť ľubovoľnú rovinnú mapu 4 farbami tak, aby žiadne dve susedné oblasti neboli zafarbené rovnako? Riešenie tohto problému hľadali matematici viac ako 100 rokov.

Táto prednáška z teórie grafov je o histórii Problému 4 farieb, o riešeniach jeho jednoduchších verzií a o možnom využití farbenia napr. pri riadení svetelných križovatiek, príprave rozvrhu hodín a prideľovaní frekvencií mobilných operátorov.