Mozaiky a matematika

Autor: RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

 

Rozmýšľali ste už o tom aké rôzne tvary môže mať dlaždička? So štvorcovou alebo obdĺžnikovou dlaždičkou ste sa už určite stretli. Mohol by niekto mať v kúpeľni aj netradičné päťuholníkové dlaždičky?

Pokrytie roviny dlaždicami sa v matematike nazýva rovinnou mozaikou. V prednáške sa pokúsime zodpovedať na položené otázky, a pridáme aj zopár informácií o mozaikách v prírode, v umení, v rôznych kultúrach. Povieme si tiež o tom kedy a kto začal matematické skúmanie mozaík a ukážeme si zaujímavé mozaiky, ktoré vytvoril holandský maliar M. C. Escher. Na záver uvedieme niektoré metódy vytvárania „escherovských“ mozaík.