Matematika v slovenskom rozhlase

V rámci Rozhlasovej akadémie 3.veku, vysielanej v rozhlasovom pásme Panoráma v rádiu Regína odznela dňa 27.10.2012 relácia o vednom odbore MATEMATIKA.

Na príprave tejto rozhlasovej relácie, v ktorej bola poslucháčom predstavená matematika vo vedecko-populárnej forme, spolupracovali:

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.

doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.

doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

RNDr. Martina Hančová, PhD.

Relácia vznikla aj prostredníctvom spolupráce v rámci popularizačného projektu APVV SCIENCENET na podporu prírodovedného vzdelávania (vedúci projektu je RNDr. Jozef Hanč, PhD. z Oddelenia didaktiky fyziky, Ústavu fyzikálnych vied).

Tu si môžete vypočuť záznam tejto relácie: