Spektrum vedy

V televíznej relácii Spektrum vedy, odvysielanej 14. septembra 2011, predstavili svoju vedeckú prácu naši traja kolegovia

Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

Doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

Ing. RNDr. František Kardoš, PhD.


Záznam tejto relácie si môžete pozrieť na stránkach Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie.