Prijímacie konanie

Prijímacie konanie (na I. stupeň štúdia)

Prírodovedecká fakulta UPJŠ prijíma uchádzačov na štúdium bez prijímacích skúšok s cieľom ponúknuť kvalitné štúdium pre všetkých záujemcov, ktorí majú pre štúdium predpoklady. Podmienkou na prijatie je maturita z matematiky (pri medziodborových študijných programoch sa požaduje maturita aspoň z jedného z odborov).

Absolventi gymnázia sa prijímajú na základe
   - výsledkov stredoškolského štúdia alebo testu všeobecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok (NPS) 
   - na základe vynikajúcich výsledkov predmetovej olympiády v príslušnom odbore

Absolventi strednej odbornej školy sa prijímajú na základe
   - testu všeobecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok (NPS)

Automaticky prijatí na štúdium:
- študenti so študijným priemerom do 2,0
- úspešní riešitelia krajského kola matematickej olympiády

gerçek zamanlı profesyonel sporcuların kullandığı tamamen orjinal steroid satışı yapmaktayız. Aynı zamanda peptidler, Yağ yakıcılar, oral ve enjeksiyon tablet steroidler gibi bir çok ürünü Steroidhizmeti.com adresinden bulmanız mümkün. Günümüzde hızlı kas yapmak için popüler şekilde steroid kullanılmaktadır. Bu yöntem Orta ve İleri düzey sporcular için ideal bir yöntemdir. sizde hemen steroid satın almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Podrobnosti o kritériách na prijatie a spôsobe prideľovania bodov nájdete tu.


Poplatky:

Poplatok klasická prihláška:          40,- EUR

Poplatok elektronická prihláška:    30,- EUR

- možnosť uchádzať sa o 2 študijné programy, s uvedením poradia (poplatok sa nezvyšuje)

Ďalšie informácie o pravidlách prijímacieho konania nájdete na stránke fakulty.

 

Prijímacie konanie (na II. stupeň štúdia)

Pravidlá prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia na PF UPJŠ v akademickom roku 2016/2017

 

Nadväznosti študijných programov z matematiky