Sprievodca pre uchádzača o štúdium

Uvažujete o štúdiu matematiky alebo o medziodborovom učiteľskom štúdiu?

Týchto pár slov vám má pomôcť pri rozhodovaní, či ísť študovať matematiku a  tiež ukázať aké možnosti štúdia ponúkame  na Ústave matematických vied.

  1. Pri výbere vysokej školy a študijného odboru si najprv položte otázku „aké bude moje uplatnenie po absolvovaní?“,  „kde budem môcť pracovať?“. Prečítajte si teda niečo o budúcej  kariére absolventa matematiky.
  2. Ďalej si pozrite, prečo má zmysel študovať matematiku. Určite je to perspektívny a atraktívny odbor.
  3. Samozrejme, nie sme jediná fakulta, ktorá ponúka tento študijný program. Prečo študovať matematiku práve u nás?
  4. Aký študijný program môžete u nás študovať? Na bakalárskom stupni je to matematika a matematika v kombinácii s iným odborom (medziodborové štúdium – prvý stupeň štúdia učiteľstva akademických predmetov). Na magisterskom stupni sú to Ekonomická a finančná matematika, Informatická matematika, Manažérska matematika, Matematika a Učiteľstvo akademických predmetov (matematika v kombinácii s iným odborom). Prečítajte si viac o študijných programoch.
  5. Je nutné urobiť prijímacie skúšky, aké sú podmienky na prijatie a aké úkony je treba urobiť pri prihlásení sa? Prečítajte si viac o prijímacom konaní.

 

Pozrite si krátku prezentáciu o štúdiu matematiky na PF UPJŠ.