Konferencia košických matematikov

Konferencia sa koná každoročne v Herľanoch pri Košiciach, zvyčajne apríli.

Konferenciu organizuje Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Košice, v spolupráci s Ústavom matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, katedrami matematiky Technickej univerzity a pobočkou Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky pri KRVP BF TU v Košiciach

Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou (t. j. učiteľov všetkých typov škôl, pracovníkov na poli matematických a informatických vied a aplikácií matematiky v priemysle, technike, bankovníctve a inde) a formulovať základné oblasti ich stavovských záujmov. Výrazný priestor je venovaný vystúpeniam doktorandov.

Programy a zborníky abstraktov z predchádzajúcich ročníkov konferencií

17. konferencia košických matematikov, 6.4.-9.4.2016 (zborník abstraktov)

16. konferencia košických matematikov, 25.3.-28.3.2015 (zborník abstraktov)

15. konferencia košických matematikov, 2.4.-5.4.2014 (zborník abstraktov)

14. konferencia košických matematikov, 3.4.-6.4.2013 (zborník abstraktov)

13. konferencia košických matematikov, 23.3.-24.3.2012 (zborník abstraktov)

12. konferencia košických matematikov, 13.4.-16.4.2011 (zborník abstraktov)

11. konferencia košických matematikov, 14.4.-17.4.2010 (zborník abstraktov)

10. konferencia košických matematikov, 22.4.-25.4.2009 (zborník abstraktov)

9. konferencia košických matematikov, 9.4.-12.4.2008 (program, účastníci)

8. konferencia košických matematikov, 18.4.-21.4.2007 (program, účastníci)

7. konferencia košických matematikov, 29.3.-1.4.2006 (program, účastníci)

6. konferencia košických matematikov, 31.3.-2.4.2005 (program, účastníci)