Preprinty

Nahor

Rok 2004

Počet položiek 
Autor(i): F. Kardoš a S. Jendroľ
Autor(i): Š. Berežný a V. Lacko
Autor(i): I. Fabrici, S. Jendroľ a G. Semanišin, ed.
Autor(i): S. Drajnová, J. Ivančo a A. Semaničová

This is a preprint of an article published in J Graph Theory 52: 15-26, 2006 Copyright © 2005 Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company, http://www.interscience.Wiley.com/