Úlohy

Úloha 1. Na obrázku vľavo sú štvorce ozna­čené rovnakými písmenami spojené čiarami, ktoré sa nepretínajú. Urobte to isté na obrázku vpravo (čiary nesmú vychádzať mimo veľkého obdĺžnika).


 

Úloha 2. Predpokladajme, že x je kladné reálne číslo. Určte x ak viete, že:

 

Úloha 3. V americkej televízii uvádzali súťažnú šou, v ktorej si výherca vyberal cenu ukrytú za dverami.  Mohol si vybrať jedny z troch dverí. Za jednými z nich bola hlavná cena – auto. Za zvyšnými dvoma dverami boli prasiatka. Po tom, ako si súťažiaci vybral dvere, moderátor súťaže, ktorý vedel, čo je za ktorými dverami, otvoril jedny z nevybratých dverí (samozrejme neotvoril dvere s hlavnou cenou). Teraz mal súťažiaci možnosť zmeniť svoju pôvodnú voľbu dverí. Mal to urobiť (ak nechcel prasiatko)?

Riešenia úloh