Viete, že...

  1. π = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 ...
  2. V skupine 50 osôb majú aspoň dvaja narodeniny v ten istý deň s pravdepodobnosťou väčšou ako 1/2
  3. Existuje 5 platónskych telies - štvorsten, osemsten, kocka, dvanásťsten, a dvadsaťsten
  4. 12+3-4+5+67+8+9=100. Okrem tohto vyjadrenia čísla 100 existuje ešte aspoň jedno vyjadrenie pomocou 9 číslic v takomto poradí a operácií medzi nimi.
  5. Existuje niečo, čo mŕtvi jedia, ale keby to jedli živí, zomreli by? Odpoveď: niečo=nič.
  6. 0!=1
  7. 93 + 103 = 123 + 13
  8. Prvočíslo 73939133 má veľmi zvláštnu vlastnosť. Ak budete odoberať číslice z pravej strany tohto čísla, vzniknuté číslo je stále prvočíslo. Teda 73939133, 7393913, 739391, 73939, 7393, 739, 73 aj 7 sú prvočísla. Je to najväčšie známe prvočíslo s touto vlastnosťou.
  9. Niekoľko zvláštnych prvočísel: 31, 331, 3331, 33331, 333331, 3333331, 33333331. Ďalšie však už prvočíslom nie je, pretože 333333331=17 * 19607843.