Inštruktáž k MO Z9

Zadania domáceho kola matematickej olympiády už sú nejaký čas k dispozícii. Učitelia ich dávajú deťom, deti ich ukazujú rodičom, rodičia si píšu do kalendára deadline, pýtajú sa dieťaťa, ako mu to ide a povzbudzujú ho, že to určite zvládne, nechávajú si vysvetliť riešenie (…alebo by to aspoň mali robiť). Deti nad úlohami sedia, vymýšľajú riešenia, hľadajú spôsob, ako svoje myšlienky uložiť na papier, odovzdávajú riešenia matematikárom. A hotovo. Učiteľ zadania rozdá, pozbiera riešenia, opraví. Jednoduché, takmer žiadna práca navyše! Iba žeby nie.

Continue reading „Inštruktáž k MO Z9“

Malými krôčikmi k veľkým veciam

Hodina matematiky v osmičke. Téma: Obvod a obsah rovinných útvarov. Na tabuľu kreslím obdĺžnik – nie „ležiaci“ ale „stojaci“. Viem, že deti môžu mať problém s identifikáciou tohto útvaru, lebo nevyzerá typovo. Pýtam sa: „Ako sa volá tento útvar?“ Celá trieda (plná žiakov vyrastajúcich v prostredí, ktoré ich znevýhodňuje) mlčí.

Continue reading „Malými krôčikmi k veľkým veciam“

Čakaný neúspech vs. Nečakaný úspech

Matematiku učím siedmakov. Dvanásť žiakov, všetci z prostredia, ktoré ich sociálne znevýhodňuje. Patrí medzi nich aj Anita. Na hodinách sedáva ticho, zapisuje si skoro všetko, čo píšeme na tabuľu. Na to, aby porozumela, potrebuje viac času a individuálnej pomoci ako jej spolužiaci. Jedna vec sa Anite nedá uprieť – jej snaživosť. Keď rozumie zadaniu a vie ako sa dopracovať k výsledku, neprekáža jej viackrát prepočítať tú istú úlohu, aby sa nakoniec dostala k správnej odpovedi. Aj tak väčšinou končí medzi poslednými.

Continue reading „Čakaný neúspech vs. Nečakaný úspech“

Všetci spolu

Pravidelne chodievame s našimi študentmi na krúžok na Luník IX. Nie je to krúžok šikovných rúk, vareni​a ani nič umelecké. I keď občas si zaspievame. Naposledy túto: https://www.youtube.com/watch?v=Gy_affIwEmU Neviem, ​ako k tej pesničke prišli, ale keď sme sa chceli ​dostať k meritu veci, musela som sľúbiť, že na koniec si to zaspievame všetci spolu.​ Múdro.​ Ale nie o tom som chcela. Chcela som o niečom, čo sa stalo minulý rok. Continue reading „Všetci spolu“

Náš pohľad : Matematika pre spolužiakov

Médiami aj Facebookom prebehla vlna informácií a súhlasných i nesúhlasných názorov týkajúcich sa učebnice Matika pre spolužiakov. 17. septembra 2018 bolo vydané oficiálne stanovisko Slovenskej matematickej spoločnosti, ktoré tu so súhlasom podpredsedu Slovenskej matematickej spoločnosti, Dušana Švedu, uvádzame v plnom znení. My sa s týmto stanoviskom stotožňujeme.

Inga a Veronika

Nasleduje list generálnemu riaditeľovi sekcie regionálneho školstva:

Continue reading „Náš pohľad : Matematika pre spolužiakov“

Zmeňme svet zlomok po zlomku

Koniec semestra aj záver školského roka majú osobité čaro chaosu a očakávania úľavy v podobe prázdnin. Naša kancelária sa pomaly mení na skleník, ale náš start-up týkajúci sa pestovania paradajok priamo na našich oknách zatiaľ nevzbudil pozornosť vedenia fakulty. Škoda, mohli sme byť v balíku. Ale to by sme možno už ďalej nič nerobili, a to by bola ešte väčšia škoda, lebo by sme nezažili ďalšie zaujímavé stretnutie KUM. Na stretnutí sme sa zamýšľali nad tým, čo vedie žiakov k úvahe, ktorá je znázornená na obrázku nižšie. Hľadali sme odpoveď na otázku: Ako žiakom pomôcť, aby im (ich) takéto úvahy nenapadli (nenapádali)?

Zaujímavú odpoveď prináša medzi našich učiteľov Jana Višňovská, ktorá aktuálne pôsobí na University of Queensland v Brisbane. Continue reading „Zmeňme svet zlomok po zlomku“

Aké matematické výzvy čakajú žiakov pri nástupe na VŠ? (…alebo ani nie)

Príprava na aprílové stretnutie Klubu bolo pre nás netradičná. No dobre, to je eufemizmus ako delo. Popravde, z príprav sme mali hlavu v smútku. Téma sa najprv presúvala, lebo projekt, na ktorom pracujeme, nepustil. Potom sme konečne naplánovali stretnutie a poslali pozvánky. Po odoslaní emailu nám viackrát prišla spätná väzba od učiteľov stredných škôl, že práve vtedy majú klasifikačnú poradu. Preto sa prihlásili predovšetkým učitelia základných škôl. Naši kolegovia, ktorí pripravili materiály na stretnutie, boli odvolaní na neurčito. Chvíľu sme rozmýšľali, čo a ako, ale rozhodli sme sa, že napriek všetkému sa s učiteľmi stretneme s prispôsobeným programom. A tým sme sa konečne dopracovali k správnemu rozhodnutiu. Continue reading „Aké matematické výzvy čakajú žiakov pri nástupe na VŠ? (…alebo ani nie)“

Čo budú moji žiaci robiť, keď vyštudujú matematiku?

Na túto otázku nevieme presne odpovedať (aj keď sme matematičky). Samozrejme, ako by sme mohli? Vieme však, kde sa uplatňujú naši absolventi a akú pridanú hodnotu majú pre tých, ktorí ich zamestnávajú. Chceme túto informáciu posunúť učiteľom matematiky. Vnímame ich ako kľúčových ľudí, ktorí ovplyvňujú rozhodovanie žiakov pri výbere vysokej školy a ich ďalšieho smerovania. Rozhodli sme sa preto zorganizovať pre nich stretnutie s našimi absolventmi. Úroveň našich organizačných schopností akosi nepokrýva všetky požiadavky tohto stretnutia, a tak nás zachraňujú naši skvelí kolegovia. (Špeciálne – Igor, vďaka!) Všetko je pripravené, začíname: Continue reading „Čo budú moji žiaci robiť, keď vyštudujú matematiku?“

Aplikácie ekonomickej a finančnej matematiky

Od rána máme s Ingou v kancelárii deň otvorených dverí. Zastavujú sa u nás študenti, vyučujúci a nadobúdame pocit, že aj náhodní okoloidúci. Je to celkom zábava. Až do cca. 11:30, kedy začíname byť hladné a svedomie by už ďalšiu tabličku čokolády nestrávilo. O 12:30 je už opäť všetko v poriadku a my riešime, čo by sme ešte mali vytlačiť, nastrihať, pripraviť na stretnutie KUM. Zuzka a Timea (naše doktorandky) sa pridávajú do tohto prípravného kolotoča, ktorý zastavujeme o 14:30. Vtedy na kolotoč pristupuje asi 30 učiteľov a začína sa ďalšia jazda.  Tentokrát pod taktovkou Katky Lučivjanskej, našej tvorivej, usilovnej a inšpiratívnej kolegyne.

Continue reading „Aplikácie ekonomickej a finančnej matematiky“