Covid, spočítame ti to

Vo štvrtok 24. februára sa konalo ďalšie stretnutie Klubu. Ako už názov napovedá, tentoraz sme sa obsahom aj formou prispôsobili súčasnej situácii.

Predstavili sme si niekoľko interaktívnych online aktivít na rozvoj funkčného myslenia. Následne sme sa rozprávali o ich didaktickom potenciáli a možnostiach ich využitia vo  (online aj offline) výučbe.

V druhej časti stretnutia sme sa venovali riešeniu slovných úloh zameraných na problémy, ktoré sa nás v dnešnej dobe bytostne dotýkajú – napríklad ako sa testovať, dodržiavať odstup aj sa liečiť.

Všetkým zúčastneným učiteľom ďakujeme za aktivitu a za to, že si aj v období jarných prázdnin našli čas a prišli sa inšpirovať na Klub. Už teraz sa tešíme na ďalšie obohacujúce stretnutia s Vami! 🙂

 

Mimka