FunThink

Projekt FunThink je o tom, aby mali učitelia k dispozícii inšpiratívne vzdelávacie materiály, ktoré vám pomôžu rozvíjať funkčné myslenie vašich žiakov. Materiály budú spracované od prvého stupňa po strednú školu. Okrem toho pripravíme kvalitné vzdelávacie aktivity pre budúcich aj aktuálnych učiteľov matematiky. Všetky tieto materiály budú dostupné širokému publiku na online vzdelávacej platforme.

Vieme, že sami to z našich univerzitných kancelárii nezvládneme. Potrebujeme spolupracovať s Vami! Spolupráca môže mať rôzne podoby a my budeme vďační za akúkoľvek pomoc.

Prosíme, pridajte sa do nášho tímu cez tento formulár:

Newsletter 1: (viete si tam zapnúť slovenské titulky)