Najbližšie stretnutie

Stretnutie Klubu učiteľov matematiky počas KK MO Z9

Počas toho, ako budú Vaši žiaci pracovať na riešení úloh, my sa pozrieme na niekoľko aktivít, ktoré môžete využiť na hodinách matematiky ale aj na matematických krúžkoch.

Stretnutie sa bude realizovať, ak sa prihlási aspoň 10 učiteľov. O tom, či sa stretnutie uskutoční, budeme informovať prihlásených účastníkov mailom.

Kedy: 26. marec 2024

Kde: Košice

Program: 

8:45 – registrácia

9:00 – 10:30 prezentácia aktivít

10:30 – 11:00 diskusia

 

Registrácia: