Pozerať sa z výšky na výšky

V utorok 24. novembra sme sa zišli na ďalšom stretnutí Klubu učiteľov matematiky. Bolo špeciálne tým, že všetci účastníci sa v čase konania nachádzali v pohodlí svojho domova. Nie, nevymysleli sme stroj času ani teleport (zatiaľ), iba sme sa opäť stretli v online svete. Spoločne sme sa pozerali z výšky na výšky, a ako už môžete vytušiť z názvu, stretnutie bolo venované geometrickému mysleniu.

V prvej časti sme si povedali čo to o Van Hieleho teórii, ktorá objasňuje jednotlivé úrovne geometrického myslenia. Nasledovala krátka hra, počas ktorej sme sa zapotili pri tvorení definícii výšok v rôznych útvaroch tak, aby ostatní účastníci vedeli identifikovať, čo sa im snažíme povedať. Po hre sme sa rozprávali o úskaliach, ktoré prichádzajú v praxi pri definovaní výšky v trojuholníku, a o tom ako sa im dá predchádzať. Ako to je už na Klube zvykom, nevynechali sme ani diskusiu v skupinkách, venovanú miskoncepciám, s ktorými sa učitelia stretávajú v praxi pri preberaní výšok a oblastiam matematiky, v ktorých výšky používame. Koniec stretnutia sme venovali zamysleniu sa nad žiackymi riešeniami geometrických úloh.

Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným učiteľom za aktivitu a za príjemnú atmosféru, ktorú spolu s nami na poslednom tohtoročnom Klube vytvorili, aj keď sme sa nemohli vidieť naživo. Tešíme sa, že aj v tomto náročnom období dištančného vyučovania ste si našli čas, energiu a chuť vzdelávať sa pre svojich žiakov. Najbližšie pre Vás chystáme celodenné stretnutie počas polročných prázdnin 1.februára 2021 a veríme, že tam sa už vidíme prezenčne. Save the date! 😊

 

Mimka