Témy a termíny*

*zmena programu vyhradená, termín a téma sa stáva oficiálnou po otvorení prihlasovania

Školský rok 2023 / 2024

 • 16.október; 15:00 – Vyrazme si s výrazmi
 • 21. november; 15:00 – Teselácie – zábavný spôsob, ako oživiť geometriu
 • 7. február – Celodenné stretnutie Klubu učiteľov matematiky
 • 26. marec; 9:00 – Stretnutie Klubu učiteľov matematiky počas KK MO Z9

Školský rok 2022 / 2023

Školský rok 2021 / 2022

 • 22. september; 14:30 – Inštruktáž k matematickej olympiáde,  kategória A
 • 23. september; 14:30 – Inštruktáž k matematickej olympiáde, kategória B
 • 27. september; 14:30 – Inštruktáž k matematickej olympiáde, kategória C
 • 29. september; 14:30 – Inštruktáž k matematickej olympiáde, kategória Z9
 • 4. október; 14:30 – FunThink
 • 14. október; 14:30 – Matematika hybridne
 • 25. november; 14:30 – Aby funkčné myslenie bolo funkčné II.
 • 9. marec; 14:30 – Ako neznámu premeniť na premennú
 • 17.máj; 15:15 – Aby funkčné myslenie bolo funkčné III.
 • 6.-7.júl – Letná škola didaktiky matematiky

Školský rok 2020 / 2021

Školský rok 2019 / 2020

Školský rok 2018 / 2019

 • 25. september; 9:00 – Inštruktáž k matematickej olympiáde, kategória C
 • 26. september; 9:00 – Inštruktáž k matematickej olympiáde, kategória B
 • 27. september; 9:00 – Inštruktáž k matematickej olympiáde, kategória A
 • 1. október; 14:30 – Inštruktáž k matematickej olympiáde, kategória Z9
 • 12. november; 14:30 – Aby funkčné myslenie bolo funkčné
 • 1. február; 8:00 – 3M Matematika má motivovať
 • 19. marec; 9:30 – Práca s nadanými žiakmi (pracovná dielňa)
 • 17. apríl; 8:00 – Metodický deň pre učiteľov ZŠ v Košiciach

Školský rok 2017 / 2018