Teória množín a topológia v Košiciach v kontexte
československej matematiky

Pri príležitosti životného jubilea profesora Leva Bukovského sa v dňoch 16. a 17. septembra 2009 uskutočnila v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciac konferencia s názvom „Teória množín a topológia v Košiciach v kontexte československej matematiky.“

V rámci programu vystúpili ako pozvaní hostia: