Zoznam pracovníkov oddelenia


Aktuálne pracujú na oddelení 5 zamestnanci (dvaja docenti, traja odborní asistenti) a 5 interní doktorandi tretieho stupňa štúdia v odbore Aplikovaná matematika. S výučbou predmetov matematickej analýzy vypomáha jeden profesor z oddelenia didaktiky matematiky.

Interní doktorandi


 • Barbora Brettschneiderová, Mgr.  e-mail
 • Stanislav Basarik, Mgr.  e-mail
 • Miriam Kleinová, Mgr.  e-mail
 • Adam Marton, Mgr.  e-mail
 • Zuzana Ontkovičová, RNDr.  e-mailUkončení doktorandi


 • Lenka Halčinová, RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2015)
 • Anna Mydlová, RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2017)
 • Jana Borzová, RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2018)
 • Anton Hovana, RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2020)
 • Viera Šottová, RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2020)Bývalí členovia
(patriaci svojím výskumom do oblasti analýzy)

 • Zuzana Bukovská, doc. RNDr., CSc. (1965-2006)
 • † Lev Bukovský, prof. RNDr., DrSc. (1965-2010)
 • Jozef Džurina, prof. RNDr., CSc. (1991-2003)
 • Jozef Haleš, RNDr., PhD. (2003-2011)
 • † Igor Kluvánek, prof. Ing., CSc. (1963-1969)
 • † Josef Korous, prof. RNDr., DrSc. (1963-1970)
 • Štefan Kulcsár, RNDr., CSc. (1969-2010)
 • Oľga Kulcsárová, RNDr., CSc. (1969-2010)
 • Božena Mihalíková, doc. RNDr., CSc. (1973-2014)
 • Ivan Mojsej, RNDr., PhD. (2003-2015)
 • Ján Nižnanský  (1986-1991?)
 • † Ján Ohriska, doc. RNDr., CSc. (1965-2009)
 • Michal Pituk, prof. RNDr., DrSc. (1986-1993)
 • † Pavol Šoltés, doc. RNDr., CSc. (1963-1986)