Zoznam pracovníkov oddelenia


Aktuálne pracujú na oddelení 5 zamestnanci (jeden profesor, jeden docent, traja odborní asistenti) a 7 interní doktorandi tretieho stupňa štúdia v odbore Aplikovaná matematika. S výučbou predmetov matematickej analýzy vypomáha jeden profesor z oddelenia didaktiky matematiky.

Interní doktorandi


 • Stanislav Basarik, RNDr.  e-mail
 • Miloslav Cisko, Mgr.  e-mail
 • Barbora Hennelová, RNDr.  e-mail
 • Kristína Hurajová, Mgr.  e-mail
 • Miriam Kleinová, RNDr.  e-mail
 • Adam Marton, RNDr.  e-mail
 • Mária Slovinská, Mgr.  e-mailUkončení doktorandi


 • Lenka Halčinová, RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2015)
 • Anna Mydlová (Mišková), RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2017)
 • Jana Borzová (Molnárová), RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2018)
 • Anton Hovana, RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2020)
 • Viera Gavalová (Šottová), RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2020)
 • Zuzana Ontkovičová, RNDr., PhD. (rok obhajoby: 2022)Bývalí postdoktorandi


 • Miguel Antonio Cardona Montoya, M.Sc., Dr. rer. nat.  (04/2022-03/2024)
 • Serhii Bardyla, M.Sc., PhD.  (04/2023-03/2024)Bývalí členovia
(patriaci svojím výskumom do oblasti analýzy)

 • Zuzana Bukovská, doc. RNDr., CSc. (1965-2006)
 • † Lev Bukovský, prof. RNDr., DrSc. (1965-2010)
 • Jozef Džurina, prof. RNDr., CSc. (1991-2003)
 • Jozef Haleš, RNDr., PhD. (2003-2011)
 • † Igor Kluvánek, prof. Ing., CSc. (1963-1969)
 • † Josef Korous, prof. RNDr., DrSc. (1963-1970)
 • Štefan Kulcsár, RNDr., CSc. (1969-2010)
 • Oľga Kulcsárová, RNDr., CSc. (1969-2010)
 • Božena Mihalíková, doc. RNDr., CSc. (1973-2014)
 • Ivan Mojsej, RNDr., PhD. (2003-2015)
 • Ján Nižnanský  (1986-1991?)
 • † Ján Ohriska, doc. RNDr., CSc. (1965-2009)
 • Michal Pituk, prof. RNDr., DrSc. (1986-1993)
 • † Pavol Šoltés, doc. RNDr., CSc. (1963-1986)