Celodenné stretnutie Klubu učiteľov matematiky

3. február 2023 si viacerí učitelia z celého Slovenska rezervovali pre celodenné stretnutie Klubu učiteľov matematiky v Košiciach. V piatok ráno sme sa s úsmevmi na tvárach a plní očakávaní stretli na chodbách Ústavu matematiky a pustili sa do dňa plného inšpirácií.

Učitelia sa rozdelili do skupín a pustili sa do práce. Workshop Si tu a či nie?, na ktorom sme sa zaoberali realistickým kontextom matematických úloh a tým, čo je vlastne realistické, prebiehal paralelne s workshopom Digitálne (n)-áčinie? Ten vytvoril priestor na diskusiu o tom, ako môžeme digitálne technológie využiť v prospech žiackeho učenia. Počas prestávky s kávičkou v ruke a niečím malým pod zub mali naši účastníci možnosť zoznámiť sa so zaujímavými metodikami rozvíjajúcimi funkčné myslenie, ktoré vznikli v rámci projektu FunThink. Tak vznikol akýsi FunThink kolotoč.

Nabitý program svojou prednáškou oživil náš hosť František Kardoš pôsobiaci na univerzite v Bordeaux, ktorý nám porozprával o tom, ako sa chodia vedci z francúzskych univerzít hrať s deťmi na základné školy a ako sa chodia deti z francúzskych základných škôl hrať na univerzity na vedeckých pracovníkov. Záver stretnutia bol venovaný panelovej diskusii „Učitelia, ktorí sa učia“, do ktorej prijali pozvanie Mária Dečová, Barunka Kočí Missbachová, Klaudia Šepeľáková a Dušan Šveda.

Atmosféru na tomto Klube zhrnula pani učiteľka Kristína Hupcejová zo ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou: „Je to úžasné, prichádzame na nové podnety a nápady a oceňujem vašu aktivitu a iniciatívu robiť niečo také kreatívne a inšpirujúce pre nás ako učiteľov.“ A nám nezostáva nič iné, iba sa poďakovať všetkým zúčastneným učiteľom za ich zaujímavé postrehy, nápady, a hlavne za to, že majú chuť učiť sa , aby mohli ešte lepšie učiť iných  😊

Aby ste si ešte lepšie vedeli predstaviť, ako sme sa na Klube mali, tu si môžete pozrieť zopár fotiek: