Aby funkčné myslenie bolo funkčné II.

Štvrtkové poobedie 25.11.2021 patrilo opäť Klubu učiteľov matematiky. Táto doba nás učí vedieť vyťažiť aj z nepríjemných vecí tie dobré a preto sme zbytočne nelamentovali nad online formou klubu, ale využili sme ju najviac, ako sa dalo. Veríme, že aj vďaka tomu, bolo naše stretnutie funkčné. Doslova.

Do sveta funkcií sme sa spolu s učiteľmi matematiky ponorili cez aplikačné úlohy, ktoré prezentovali funkcie v reálnych kontextoch. Ďalej sme si vyskúšali rôzne aktivitky vhodné pri výučbe funkcií, využiteľné či už v online alebo offline výučbe. Rozhodovali sme o výhodných alebo nevýhodných informáciách na kartičkách, kreslili sme grafy podľa inštrukcií diktátora (nebojte sa, princípy demokracie stále uctievame 😊 ) a určovali sme koeficienty kvadratických funkcií v programe Geogebra podľa toho, akými bodmi paraboly prechádzali. Spoločne sme diskutovali o výhodách, ktoré môžu do vyučovania tieto aktivity priniesť ako aj o tom, aké schopnosti žiakov tieto aktivity rozvíjajú.

Ďakujeme všetkým zúčastneným učiteľom, ktorí vytvorili príjemnú atmosféru. Veríme, že bol pre Vás tento čas s nami zmysluplne strávený, a že ste si z neho odniesli inšpiráciu do Vašich tried. Robíme to pre Vás a Vaša účasť a spolupráca na stretnutiach, ako aj skvelý kolektív je to, čo nás motivuje ísť ďalej. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami. Či už bude naživo alebo naživo cez kamery, na tom nezáleží. Tešiť sa na Vás budeme tak či tak.

Prezentáciu zo stretnutia si môžete pozrieť TU.

Martina