Čo nám (ne)hovoria dáta?

3. mája sme sa videli (aj keď iba virtuálne) na ďalšom stretnutí Klubu učiteľov matematiky. Venovali sme sa základným princípom testovania štatistických hypotéz. Tentoraz bolo stretnutie zamerané viac na matematiku ako na didaktiku, ale všetky pojmy, ktoré boli potrebné pre pochopenie testovania, boli ilustrované na konkrétnych príkladoch zo života. Pozreli sme sa na matematické pozadie testovania a hovorili sme si aj o tom, aké široké je uplatnenie testovania štatistických hypotéz v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.

Ďakujeme RNDr. Andrejovi Gajdošovi, PhD. za jeho príspevok a všetkým učiteľom za účasť. Tešíme sa na Vás pri ďalšom stretnutí! 🙂